Části adresy URL

HTTP

„Http“ je komunikační protokol mezi prohlížečem a webovým serverem. Protokol definuje sadu pravidel pro prohlížeč a webový server, aby „jasně“ spolu mluvily.

Dvojtečka

Dvojtečka působí jako separační mechanismus mezi protokolem a zbytkem webové adresy, jako je název domény.

Šikmé tyče

Šikmé pruty jsou inicializací pro kontakt. Oznamují internetovou adresu, aby dosáhli kontaktu s jiným serverem.

Index.html

Index.html je název požadovaného souboru, což je obvykle výchozí stránka na webu. Je také zapsán jako index.htm nebo default.html

Název domény

„Úplný název domény“ je úplná webová adresa, jako je www.ehow.com. „Název domény“ označuje pouze poslední část webové adresy, například ehow.com.

Zajímavé Články