Co je binární kód?

Zápis

Binární kód pracuje v podstatě stejným způsobem jako desetinný nebo základní kód 10, ale namísto hodnot mezi 0 a 9 může každý sloupec obsahovat hodnotu 0 nebo 1. Číslo jedna je reprezentováno jako 1 v desítkovém i binárním kódu. Číslo dvě je v desítkovém kódu reprezentováno jako 2, ale v binárním formátu jako 10. To znamená 0 ​​ve sloupci 1 a 1 ve sloupci 2. Stejný princip platí pro velká binární čísla, binární kód 1001 představuje 4-bitové binární číslo s 1 ve sloupci 1, 0 ve sloupec 2, 0 ve sloupci 4 a 1 ve sloupci 8 nebo ekvivalent 8 + 0 + 0 + 1 = 9 v desetinném kódu.

Počítače

Počítače používají malá elektronická zařízení, známá jako tranzistory, k zapnutí a vypnutí elektrického proudu vašeho obvodu. Počítače jako takové dokážou rozpoznat pouze zapnutí a vypnutí, které mohou překládat jako 1 nebo 0. Počítače však mohou překládat všechny druhy dat, včetně textu, čísel, zvuku a videa, do binárního kódu, takže mohou efektivně používat číslice 1 a 0 pro všechno, co dělají.

Binární čísla se znaménky

Binární čísla mohou mít znaménka, která jsou kladná nebo záporná, ale znaménko čísla musí být reprezentováno číslicemi 0 a 1. Podepsané binární číslo se skládá ze dvou částí, znaménka a velikosti. Bit, známý jako nejdůležitější bit, označuje znaménko, zatímco zbytek bitů označuje velikost čísla. Neoznačené 8-bitové binární číslo může představovat hodnoty mezi 0 a 255 (2 ^ 8 = 256), zatímco podepsané 8-bitové binární číslo může představovat hodnoty mezi -2 ^ 7 a 2 ^ 7-1, nebo -128 a 127.

Binární bod

Binární čísla mohou také obsahovat binární bod, takže mohou představovat zlomky a čísla integrálů. Binární bod může být pevný nebo pohyblivý; v případě čísla s pohyblivou řádovou čárkou uloží počítačový registr (oblast rychlé paměti v centrální procesorové jednotce) číslo bez binárního bodu, zatímco druhý registr uloží číslo označující polohu bodu binární

Zajímavé Články