Co je referenční integrita a jak se může programátor těmto problémům vyhnout?

Pravidlo referenční integrity

Referenční integrita v podstatě říká, že databáze nemůže mít hodnoty cizího klíče bez partnera. Cizí klíč je sloupec v tabulce databáze, který má hodnoty, které jsou ve sloupci primárního klíče, jedinečný identifikátor, který identifikuje řádek v tabulce, v jiné tabulce. Jako primární klíč například zvažte databázovou tabulku nazvanou „department“, ve které je sloupec nazvaný „number number“. Souvisí s další tabulkou nazvanou „zaměstnanec“, kde „číslo oddělení“ je externí klíč. Zaměstnanec nemůže patřit k určitému oddělení, pokud odpovídající „číslo oddělení“ v tabulce „oddělení“ již neexistuje. Pokud program, který přidává zaměstnance, vynucuje referenční integritu, nelze provést žádný pokus o vložení zaměstnance do neznámého oddělení.

Výhody

Kromě zajištění, že tyto odkazy mezi daty jsou neporušené a platné, má definice referenční integrity databáze mnoho výhod. Referenční integrita používá existující kód v databázovém stroji místo toho, aby žádala programátory, aby psali vlastní programový kód od nuly. Výsledkem je, že vývoj programu je rychlejší, méně náchylný k chybám a konzistentní mezi několika aplikačními programy, které přistupují k databázi.

Důsledky

Programovací jazyky bohužel často nemají mechanismy pro uplatňování referenční integrity a programátoři je nedokážou použít, i když je systém správy databází podporuje. Důsledkem ignorování referenční integrity je to, že programovací kód má vady nebo chyby, poruchy a je obtížné jej rozšířit.

Aplikace

Programátoři mohou použít referenční integritu a vyhnout se „osiřelým“ záznamům v databázi, což jim umožňuje ve vztahu mezi dvěma tabulkami. V aplikaci Microsoft Access například použití referenční integrity způsobí, že každá operace, která ji poruší, bude odmítnuta. Tyto typy operací zahrnují aktualizace databáze, které mění objekt odkazu, nebo odstranění, které odstraní objekt odkazu. Kromě toho bude mít také řadu možností, známý jako "kaskádové" možnosti. Tyto možnosti umožňují šíření referenčních a odstraněných aktualizací v databázi, takže všechny související řádky se mění stejným způsobem.

Zajímavé Články