Co je to sekvenční soubor?

Typy souborů

Soubory jsou dodávány ve dvou formátech: binární a znakový. Binární soubory mají programovací informace v sekvencích nul a jedniček, zatímco znaky mají symboly klávesnice, které jsou umístěny jako posloupnost informací. V obou typech souborů jsou data přeložena do kódování, které může procesor počítače číst, například ASCII nebo Unicode. Po přečtení souboru nebo získání vstupu může procesor zapsat soubor nebo uložit potřebná data a informace.

Sekvenční a náhodné

Počítačový procesor dokáže číst a zapisovat soubory dvěma způsoby. První potřebuje sekvenční soubor, který je nutné číst v pořadí. Procesory nemohou přeskakovat řádky ani začít číst nebo zapisovat do souboru sekvence v jakémkoli směru, ale pouze vpřed. Druhý soubor je soubor s náhodným přístupem, který umožňuje procesorům číst a zapisovat, začínat nebo končit v kterémkoli bodě souboru.

Použití

Soubory s náhodným přístupem jsou užitečné pro počítačové programy, kde je užitečné přistupovat k různým bitům dat v měnícím se pořadí, například při použití databáze. Pro většinu ostatních aplikací se používají sekvenční soubory, protože umožňují větší kontrolu nad přístupnými informacemi a v jakém pořadí se čtou nebo zapisují.

Jazyky

Sekvenční souborové systémy se používají téměř ve všech počítačových programovacích jazycích, včetně C (ostré a plus), Visual Basic, Python, Cobol a Java.

Zajímavé Články