Co je to tabulkový formát?

Tabulkový formát

Datová tabulka je čistý a pohodlný způsob prezentace velké sady informací, která zahrnuje opakující se datové položky, například každá položka v seznamu zákazníků společnosti obsahuje jméno zákazníka, název, adresu, telefonní číslo. a další identifikační informace. Tyto informace lze zobrazit v tabulkovém formátu, tj. Prostřednictvím řádků a sloupců, pomocí samostatných sloupců pro každou datovou položku. Sloupce lze identifikovat záhlavími, jako jsou „Jméno zákazníka“, „Adresa“ a „E-mailová adresa“ a každý řádek bude obsahovat všechny informace o jednom zákazníkovi.

Tabulky pro zpracování textu

Mezi typické programy pro zpracování textu, jako jsou Microsoft Word a Google Docs, patří sada příkazů k vytvoření prázdných tabulek, zadávání dat v tabulkovém formátu a úprava celkového vzhledu tabulky. Obecná velikost tabulky, pokud jde o počet řádků a sloupců, je obvykle omezena velikostí tištěné stránky, na které se tabulka objeví. Textové procesory mohou také provádět jednoduché příkazy, jako je nalezení součtu všech čísel v daném sloupci.

Tabulkové tabulky

Tabulkový program, jako je Microsoft Excel, je speciálně navržen pro vytváření, správu a prezentaci informací v tabulkovém formátu. Nová tabulka je prostě velká tabulka s prázdnými buňkami, do kterých může uživatel zadávat informace. Tabulky jsou všestrannější než textové procesory, pokud jde o jejich schopnost manipulovat s velkým počtem řádků a sloupců informací. Například tabulky mohou převádět data v tabulkovém formátu na výsečové grafy, čárové grafy nebo jiné typy grafů.

Databázové tabulky

Databázový software, jako je SAS, pracuje odlišně od tabulek, ve kterých jsou data zadávána do jednotlivých záznamů, a záznamy pak mohou být prezentovány v tabulkovém formátu, pokud si to uživatel přeje. Například v databázi informací o zákazníkovi se pro každého zákazníka vytvoří konkrétní záznam s jeho jménem, ​​adresou a dalšími relevantními informacemi. Databázi lze použít k tisku e-mailových štítků pro všechny zákazníky, k identifikaci zákazníků podle jejich specifických charakteristik, jako jsou všichni zákazníci ve východní Mississippi, nebo k prezentaci zákaznických informací v tabulkovém formátu.

Zajímavé Články