Co je vodivost?

Definice

Ve fyzice je vodivost kvalita schopnosti přenášet teplo, zvuk nebo elektrický náboj a lze ji definovat z hlediska mobility elektronů, hustoty, teploty a dalších proměnných, které ovlivňují.

Elektrická vodivost

Elektrická vodivost označuje nabíjecí mobilitu v elektrickém poli, která se zvyšuje s poklesem teploty; Kovy jsou zvláště dobré vodiče, protože jejich vazby umožňují vnějším elektronům volně se pohybovat.

Akustická vodivost

Akustická vodivost se měří pozorováním rychlosti, jakou zvuk prochází látkou, obecnou myšlenkou však je, že stlačitelnost tlumí rychlost zvuku, například zvuk cestuje rychleji skrz pevných látek než kapalin.

Tepelná vodivost

Tepelná vodivost je rychlost, při které teplo protéká vodičem za jednotku času, ale které se zvyšuje s průřezem a klesá s délkou vodiče.

Polovodič

Polovodič je vyroben z elektricky vodivých prvků držených v zavěšení nevodivou mříží, obvykle z křemíku. Pokud jsou různé vodivé prvky omezeny na různé regiony, interakce mezi těmito regiony vede k zajímavým účinkům, jako je porušení Ohmova zákona.

Zajímavé Články