Co jsou přehledy aplikace Microsoft Access?

Tabulkové zprávy

Tabulky v databázi aplikace Access poskytují užitečný tabulkový formát pro standardní zprávy. Data jsou uvedena v řádcích a sloupcích, které lze seskupovat pomocí třídicích klíčů. Tento formát je ideální pro zobrazování numerických a statistických informací a může zahrnovat výpočty, mezisoučty a součty.

Zprávy ve sloupcích

Tvary databáze aplikace Access mohou být základem pro vytváření sestav ve sloupcích, které zobrazují data ve vlastním formátu. Datové formuláře strukturují datová pole v tabulkách pro správné zadávání dat. Ve sloupcové zprávě lze namísto úpravy dat použít formulář pro prohlížení nebo tisk. Uložte datový formulář jako sestavu a podle potřeby ji upravte v okně návrhu sestavy. Příkladem tohoto formátu je faktura navržená z datových polí v zákaznickém nebo objednávkovém formuláři.

Tabulky a grafy

Přístup zahrnuje nástroje pro tabulky a grafy, které lze použít k vytvoření vizuální reprezentace dat nebo ke zlepšení přehledů sloupců a tabulek. V přehledech můžete také importovat loga, fotografie a další obrázky a přizpůsobit je tak požadavkům. Vyberte „soubor“ a „uložit jako“, chcete-li exportovat sestavy pro zpracování textu nebo ve formátech webové stránky pro pozdější úpravy a distribuci.

Dopisy a korespondence štítky

Struktura databází pro zprávy o korespondenci musí obsahovat kontaktní informace (jméno, adresa, město, stát a PSČ) ve vhodném formátu, který bude zaslán příjemcům. Tyto zprávy o korespondenci lze přesně zkontrolovat na obrazovce, ale vyžadují použití tiskárny a příslušných štítků, obálek a papíru. Zprávy o korespondenci lze strukturovat tak, aby odesílaly e-maily a exportovaly je do e-mailového programu, jako je Microsoft Outlook.

Zajímavé Články