Co znamená redundance dat?

Definice

Redundance dat je kopírování (nebo přepisování) dat, ke kterému dochází, když jsou některé kusy nebo části dat uloženy dvakrát. K redundanci dat také dochází, pokud lze určitá data odvodit přímo od ostatních.

Výhody

Redundance dat v systémech pro ukládání dat poskytuje odolnost proti chybám, což umožňuje systému pokračovat v úplném nebo částečném provozu, pokud některá část systému selže v důsledku ztráty nebo poškození dat. K této redundanci dochází automaticky u některých sad disků, což umožňuje obnovu dat v případě selhání.

Nevýhody

Redundance dat vede ke snížení kapacity paměti, protože implementace takové redundance vyžaduje zdvojení všech datových sad nebo sbírek souvisejících dat uložených v tabulkách. Takové duplikace zabírají značné množství úložného prostoru. Redundance může také způsobit stejný výsledek tím, že se vrátí několikrát, když uživatel PC prohledává systémovou databázi.

Zajímavé Články