Definice hlavního panelu

Definice

Hlavní panel je panel, který je normálně umístěn ve spodní části obrazovky, který uživateli počítače umožňuje přístup k aktuálně otevřenému programu, i když je tento program minimalizován.

Podrobnosti

Hlavní panel je rozdělen do čtyř sekcí, tlačítka Start, které otevírá nabídku Start, panel nástrojů pro rychlé spuštění, který vám umožní spouštět nové programy, střední sekci, která vám umožní přístup k programům otevřeným prostřednictvím tlačítek na hlavním panelu a oznamovací oblasti, která zobrazuje aktuální čas a může poskytovat informace týkající se stavu činností.

Vlastnosti

Kliknutím na správné tlačítko na hlavním panelu může uživatel osobního počítače střídat nebo přepínat mezi programy. Pokud je program aktuálně maximalizován na obrazovce, minimalizuje se kliknutím na odpovídající tlačítko na hlavním panelu. Pokud máte současně otevřeno několik programů, hlavní panel uspořádá podobné programy do skupin. Pravým kliknutím na tlačítko úkolu v této skupině a kliknutím na „Zavřít skupinu“ můžete každý program v této skupině zavřít najednou.

Zajímavé Články