Jak aktivovat Roku

Připojte krabici Roku k televizoru podle postupu uvedeného v příručce Roku.

Zapněte televizor a vyberte vstupní kanál pro pole Roku. Jakmile uvidíte uvítací obrazovku Roku, stiskněte tlačítko „Select“ na dálkovém ovladači Roku.

Na obrazovce sítí vyberte typ připojení (kabelové nebo bezdrátové) a zadejte potřebné informace o vaší síti. Po navázání spojení byste měli vidět aktivační obrazovku s aktivačním kódem.

Navštivte na počítači aktivační server Netflix (www.netflix.com/activate) a přihlaste se ke svému účtu, pokud budete požádáni. Do textového pole na aktivační stránce zadejte aktivační kód v televizoru. Tím bude aktivována vaše schránka Roku.

Zajímavé Články