Jak aktualizovat software televizoru Samsung HD

Otevřete internetový prohlížeč a přejděte na web Samsung (viz Reference). Klikněte na „Nápověda“ a poté na „TV“.

Vyberte typ televizoru, který máte, buď plazmu nebo LCD, a poté model. Tím se dostanete na stránku se všemi aktualizačními soubory.

Kliknutím na tlačítko „Stáhnout soubory“ získáte informace potřebné k jejich stažení do počítače.

Připojte USB flash disk k počítači. Klikněte na „Start“, poté na „Tento počítač“ a po otevření okna poklepejte na ikonu vyměnitelného disku. Otevře se okno se všemi soubory aktuálně uloženými na jednotce Flash.

V otevřeném okně klikněte a stáhněte staženou aktualizaci. Po dokončení kopírování souboru zavřete otevřené okno. Klikněte na ikonu vyměnitelného disku a v rozevírací nabídce vyberte možnost „Vysunout“. Jakmile ikona jednotky Flash zmizí, odpojte ji od počítače.

Vypněte televizor Samsung a poté připojte jednotku flash do portu USB televizoru. Zapněte jej a automaticky se spustí aktualizace. Nezapínejte televizor ani nevyjímejte USB flash disk, dokud se na obrazovce neobjeví nápis, že to můžete udělat. Po zobrazení zprávy bude aktualizace softwaru dokončena.

Zajímavé Články