Jak automaticky přehrát prezentaci PowerPoint

Krok 1

Otevřete prezentaci, kterou chcete automaticky přehrávat v Microsoft Power Point.

Krok 2

V horní části obrazovky vyberte „Prezentace“ a klikněte na „Konfigurovat prezentaci“. V části „Zobrazit typ“ vyberte „hledáno v kiosku (celá obrazovka)“. Klikněte na tlačítko Přijmout.

Krok 3

Na kartě „Prezentace“ klikněte na „Časy“.

Krok 4

Projděte čas, po který se má aktuální snímek během prezentace zobrazit, a potom klepnutím na šipku doprava přejděte na další. Tento krok opakujte, dokud neproběhnete celou prezentaci.

Krok 5

V části „Uložit a odeslat“ v nabídce „Soubor“ vyberte „Prezentační balíček pro CD“. Klikněte na „Balíček CD“.

Krok 6

Klikněte na "Kopírovat do složky". Najděte v počítači umístění a zadejte název prezentace. Klikněte na tlačítko Přijmout.

Krok 7

Poklepáním na soubor automaticky přehrajte prezentaci v režimu „Celá obrazovka“.

Zajímavé Články