Jak automatizovat data v Excelu

Krok 1

Do buňky, kde se má provést automatická aktualizace, zadejte "= DNES ()".

Krok 2

Přidejte znaménko „+“ a libovolný počet dní, které chcete přidat k aktuálnímu datu, ve kterém se má tabulka zformulovat. Máte-li například tabulku s fakturami, které musí být zaplaceny 20 dní po aktuálním dni. Pokud na splatný list faktury zadáte „= DNES () + 20“, kdykoli otevřete tabulku, datum platby se automaticky aktualizuje.

Krok 3

Přidejte znak „-“ a libovolné číslo, které chcete odečíst od aktuálního data, ve kterém se má tabulka vytvořit. Pokud například chcete, aby buňka zobrazovala datum pěti dnů před použitím tabulky. Měli byste napsat "= DNES () - 5".

Zajímavé Články