Jak formátovat SD kartu v Mac OS X

Vložte SD kartu do slotu čtečky karet USB. Připojte kabel USB čtečky karet SD k portu USB počítače Mac.

Poklepejte na složku „Applications“ na pevném disku Mac. Přejděte do složky „Utilities“ v dolní části seznamu a dvakrát na ni klikněte. Přejděte na ikonu programu Disk Utility a dvojitým kliknutím spusťte aplikaci.

Jakmile se objeví ikona v levém sloupci hlavní obrazovky programu, klikněte jednou na ikonu SD karty.

V horní části hlavní obrazovky vyberte možnost „Odstranit“. SD kartě můžete přiřadit jméno, pokud si přejete, ve sloupci „Název“ pod možností „Smazat“.

V rozbalovací nabídce „Formát“ v části „Název“ vyberte „Rozšířený formát Mac“. Klikněte na tlačítko „Odstranit“ v pravém dolním rohu hlavní obrazovky programu. Potvrďte akci kliknutím na „Odstranit“ v potvrzovacím vyskakovacím okně, když se objeví.

Počkejte na ukazatel průběhu, který se objeví ve spodní části obrazovky a posune se zleva doprava. Po vyplnění ukazatele průběhu program ukončete.

Chcete-li kartu vyjmout z počítače Mac, přetáhněte ikonu karty SD do koše. Vyjměte kartu SD ze slotu pro čtečku karet USB. Odpojte kabel USB z portu USB počítače Mac.

Zajímavé Články