Jak funguje koncentrátor kyslíku

Přehled kyslíkových koncentrátorů.

Koncentrátor kyslíku je lékařský nástroj, který poskytuje kyslíkovou terapii pacientům s respiračními onemocněními. Koncentrátory dodávají více čistého kyslíku než vzduch. Staly se výrazně populárnější než nádrže na stlačený kyslík. Na rozdíl od tanků nejsou koncentrátory vystaveny riziku úniku a způsobují výbuchy nebo požáry. Z tohoto důvodu jsou mnohem bezpečnější při použití v mimořádných situacích a ve vojenských situacích, kde je pravděpodobnost nehod vyšší. Kyslíkové koncentrátory se také používají v některých průmyslových aplikacích, i když jejich hlavní použití je pro lékařské ošetření.

Mechanika kyslíkových koncentrátorů

Vzduch se skládá z přibližně 21% kyslíku a 78% dusíku, přičemž zbytek tvoří směs jiných plynů. Koncentrátory kyslíku nasávají vzduch a filtrují dusík, takže čistý kyslík je k dispozici pro ošetření. Obsahují dvě zeolitové věže, které jsou naplněny křemičitanem hlinitým. Vzduch v místnosti je stlačen a čerpán do těchto věží, kde křemičitan hlinitý absorbuje dusík. Toto je pak vyloučeno ze zeolitových věží a čistý kyslík je čerpán do skladovací nádrže, kde je udržován, dokud to pacient nepotřebuje. Existují statické a mobilní koncentrátory kyslíku a oba pracují s běžnými zdroji proudu a bateriemi. Obvykle stojí kolem 800 dolarů, ačkoli mnoho jednotlivců a lékařů pronajímá zařízení výrobců.

Pulzní dávka technologie

Pulzní dávka je nový vývoj v kyslíkové terapii, který byl začleněn do většiny nových koncentrátorů. Koncentrátory tradičně poskytovaly pacientovi nepřetržitý přísun kyslíku bez ohledu na to, zda vdechl nebo vydechl. Systém s pulzními dávkami vysílá kyslík v pevných přírůstcích, které odpovídají inhalační složce dýchacího cyklu pacienta. Tímto způsobem tato technologie zabraňuje plýtvání kyslíkem a zvyšuje účinnost koncentrátoru. Pulzní dávková technologie je zvláště důležitá v přenosných kyslíkových koncentrátorech, které jsou menší a mají omezené skladování.

Zajímavé Články