Jak funguje programovatelný logický řadič?

Přehled programovatelného logického řadiče

Programovatelný logický řadič (PLC) je vysoce specializované zařízení, které se používá pro výrobu, balení a další průmyslové situace. Programovatelné logické regulátory jsou navrženy tak, aby dokázaly přebírat informace z různých různých senzorů a používat je k ovládání různých různých strojů. PLC jsou schopny přesně řídit proces v reálném čase, takže jsou velmi rychlé. Když PLC obdrží instrukci, okamžitě odpoví a vydá ovládací prvky svým motorům.

Vstup

PLC přijímají informace od různých různých senzorů. Mnoho senzorů jsou ve skutečnosti jednoduché přepínače. Například, pokud PLC v nábytkářské továrně musí přesunout desku dolů na dopravní pás v určité poloze, mohlo by to mít tlakový spínač na konci dopravního pásu. Jakmile tabulka dosáhne této polohy, bude spínač stisknut, což PLC umožní vědět, že byl na svém místě. Další typy senzorů, které může PLC použít, jsou indikátory tlaku, které měří sílu, akcelerátory pro měření pohybu a spínače aktivované světlem. PLC mohou také používat složitější vstupy, jako jsou kamery nebo mikrofony určené k rozpoznání určitých vzorů.

Konec

Programovatelné logické regulátory lze použít k řízení téměř jakéhokoli automatického procesu. PLC může například zapínat a vypínat napájení světel a jiných elektronických zařízení. V průmyslu se však PLC obvykle používají k řízení strojů. Zařízení může používat PLC k nalití roztaveného kovu, k pohybu pily, k upevnění nýtů na rám kabiny nebo k otevření a uzavření ventilu. PLC obvykle provádí řadu jednoduchých úkolů v určitém pořadí. Například PLC používané ve dřevozpracujícím průmyslu by mohlo nejprve udělat obdélníkové řezy na desce, pak udělat zakřivené nebo úhlové řezy pro ozdobu, pak kus obrousit a nakonec ho natřít sprejem. To by mohlo zahrnovat několik strojů, které jsou vzájemně spojeny dopravním pásem a všechny jsou řízeny stejným PLC.

Zajímavé Články