Jak fungují potenciální transformátory?

Úloha měření napětí

Bez ohledu na to, co děláte, někdo někde musí něco změřit. Ve světě elektřiny je typickým měřením napětí. Voltmetr měří napětí, obvykle v rozsahu až stovek voltů. V energetickém průmyslu dochází k přenosu elektřiny při tisících a desítkách tisíc voltů. To by zničilo téměř všechny běžné voltmetry. Jak tedy technici měří vysoké napětí, se kterým se denně setkávají? Trik spočívá v použití potenciálního transformátoru.

Potenciální transformátor

Potenciální transformátor pracuje na stejném principu jako ostatní transformátory. Převod napětí z nejvyššího na nejnižší. To bude trvat tisíce voltů za systémy přenosu energie a sníží napětí směrem k něčemu, co mohou měřiče zvládnout. Tyto transformátory pracují pro jednofázové a třífázové systémy a jsou připojeny v bodě, kde je vhodné měřit napětí.

Co potenciální transformátor dodává?

Hlavní charakteristika potenciálního transformátoru oproti běžným je, že převod napětí je konstantní a lineární. To znamená, že první den provozu se 50 000 voltů stane 50 voltů, poté v poslední den operace 50 000 voltů 50 voltů. Linearita říká, že když napětí lineárně klesá, pak klesá odpovídajícím způsobem. Potenciální transformátor výrazně usnadňuje měření velmi vysokých napětí.

Zajímavé Články