Jak graf funkce v Excelu

Připojte číselné hodnoty ve funkci, která má být vykreslena, a zkompilujte výslednou sadu dat.

Výsledné hodnoty, které budou odpovídat ose X grafu, umístěte do sloupce tabulky.

Výsledné hodnoty, které budou odpovídat ose y grafu, umístěte do sousedního sloupce tabulky.

Pomocí myši vyberte hodnoty X a Y sloupců, které chcete grafovat.

V nabídce v horní části okna aplikace Excel klikněte na tlačítko Vložit a poté vyberte možnost Graf.

Klikněte na možnost „XY (Scatter) nebo řádek“.

Vyberte jednu z variant grafu, který jste právě vybrali v kroku 6; dvakrát na něj klikněte.

Zajímavé Články