Jak mohu získat kabelovou televizi na druhém televizoru bez dekodéru?

Krok 1

Uvolněte a vyjměte hlavu kabelu z TV zásuvky na zdi. Připojte krátký koaxiální televizní kabel ke zdi umístěním hlavy kabelu do závitu koaxiálního konektoru na zdi. Umístěte hlavu druhého konce krátkého koaxiálního kabelu na jednotlivé boční zakončení rozbočovače kabelu. Toto zařízení má jednostranný konec, kde je jednoprocesový koaxiální konektor pro vstup signálu, a dvoustranný konec, kde signál odděluje a odešle přenos do dvou nezávislých televizí.

Krok 2

Připojte volný konec koaxiálního kabelu z televizoru k jednomu z volných koaxiálních konektorů na druhé straně rozdělovače kabelů; a pak stisknout hlavu. S tímto způsobem připojení televize budete moci vidět kabelový přenos jako předtím, ale nyní máte rozbočovač připojen k volnému konci, kde můžete připojit další televizi se stejným televizním připojením.

Krok 3

Připojte jeden konec dlouhého kabelu ke konci zbývajícího rozdělovače kabelů, ujistěte se, že je hlava utažena, a pak druhý konec dlouhého kabelu připojte k koaxiálnímu závitu druhého televizoru nastavením hlavy. Zapněte televizory a budete moci sledovat různé kanály nezávisle pro každý televizor. Rozdělovač dělí stejný signál, ale je to televizor, který určuje, který kanál se zobrazí.

Zajímavé Články