Jak nahrát můj hlas s písní na pozadí

Připojte externí mikrofon ke vstupu mikrofonu počítače. Tento port se obvykle nachází vedle vchodu do naslouchadla. U starších počítačů je zvukový port umístěn na zadní straně počítače.

Pokud je mikrofon vybaven vestavěným spínačem, zapněte jej. Mnoho mikrofonů je napájeno z počítače a nevyžadují další přepínač.

Otevřete zvukový záznamník v počítači. Základní záznam zvuku je zabudován do většiny počítačů a lze jej najít v nabídce Příslušenství. Klikněte na tlačítko "Start" a poté na "Programy", abyste tuto nabídku našli.

Klikněte na „Zábava“ a poté na „Záznam zvuku“. V nabídce souboru klikněte na „Nový“. Otevřete požadovanou skladbu na pozadí. Alternativně můžete při zpěvu použít píseň z CD nebo mp3 přehrávače umístěného v blízkosti počítače.

Až budete připraveni zahájit skladbu, klikněte na „Záznam“. Spusťte skladbu v počítači, CD přehrávači nebo mp3 přehrávači. Po dokončení klikněte na „Stop“ na záznamníku zvuku. Přehrajte skladbu a uslyšíte výsledky.

Při výběru konečné verze zaznamenejte několikrát různé možnosti.

Zajímavé Články