Jak nainstalovat HP Solution Center

Vložte disk dodaný s tiskárnou HP do jednotky CD počítače. Pokud se instalační disk spustí automaticky, nainstalujte do počítače software „Photosmart Full Feature“ a ovladače tiskárny podle pokynů na obrazovce.

Pokud se instalační disk nespustí automaticky, přejděte do nabídky „Start“ a klikněte na „Počítač“. Instalaci zahájíte poklepáním na disk CD-ROM HP, který se zobrazí v seznamu na jednotce počítače, a poté nainstalujte software a ovladače „Photosmart Full Feature“ podle pokynů na obrazovce. tiskárna

Pokud nemáte instalační disk dodávaný s tiskárnou HP, stáhněte si software „Photosmart Full Feature“. Tento software si můžete stáhnout spolu s potřebnými ovladači pro tiskárnu HP all-in-one z webu HP.

V počítači přejděte do složky „Stahování“ a vyhledejte stažený software „HP Photosmart Full Feature“. Instalaci spustíte dvojitým kliknutím na ikonu softwaru.

Postupujte podle pokynů k instalaci na obrazovce. „Centrum řešení HP“ bude na vašem počítači nainstalováno jako součást softwaru „HP Photosmart Full Feature“.

Zajímavé Články