Jak nakonfigurovat EasyCap

Krok 1

Vložte do počítače instalační disk dodaný se zařízením EasyCap. Postupujte podle jednoduchého podrobného instalačního průvodce, který se spustí automaticky. Pokud tomu tak není, klikněte na „Start“ (nachází se v levém dolním rohu plochy) a otevřete „Tento počítač“. Poklepáním na CD „EasyCap“ ve čtečce „D:“ a poté poklepáním na „Setup.exe“ ručně spusťte instalaci.

Krok 2

Připojte špičku USB zařízení EasyCap k počítači. Připojte tři konce kompozitního kabelu k zařízení EasyCap sladěním barev červené, bílé a žluté.

Krok 3

Připojte druhý konec kompozitního kabelu k zadní straně televizoru.

Krok 4

Spusťte program EasyCap nainstalovaný v počítači. Zapněte televizor a spusťte program a videohru, kterou chcete nahrávat.

Krok 5

Až budete připraveni nahrávat, klikněte v okně EasyCap na počítači na „Start“.

Zajímavé Články