Jak nakreslit šipky v AutoCADu

Krok 1

Spusťte AutoCAD a načtěte Správce stylů kót. V nejnovějších verzích AutoCADu nahrajte Správce stylů více hlavic. Můžete si vybrat, aby se vaše šipky skládaly z přímek nebo křivek (v AutoCADu nazývané „spline“). Můžete také určit vzhled hlavy se šipkou, jak dlouho to bude a jestli to bude vypadat jako šipka, bod nebo jednoduché přerušení. Dále můžete nakonfigurovat tloušťku a typ čáry.

Krok 2

Navrhněte vzhled šipky, kterou chcete nakreslit v AutoCADu. Pokud dáváte přednost psaní příkazů nebo použití zkratek, zadejte do příkazového pole „leader“. Alternativně můžete vybrat "vodítko" z nabídky kóty, nebo jednoduše kliknout na tlačítko "vodítko" na panelu nástrojů kóty. Poté klikněte na počáteční bod, kde má začít šipka.

Krok 3

Klikněte na bod, kde se má šipka zlomit. Můžete kliknout podruhé, abyste udělali druhou přestávku, stejně jako třetí nebo čtvrtou: můžete vytvořit šipku s požadovaným počtem bodů přerušení, i když obvykle mají pouze jednu šipku. Stisknutím klávesy „Enter“ dokončíte kreslení šipky.

Krok 4

Po zobrazení výzvy zadejte první řádek textu anotace. Stisknutím klávesy „Enter“ dokončíte tento příkaz bez textu.

Zajímavé Články