Jak naprogramovat ovládací prvek Cablevision

Krok 1

Zapněte televizor, který chcete programovat, pomocí ovládacího prvku Cablevision.

Krok 2

Současně stiskněte tlačítka „TV“ a „Hotovo“ na dálkovém ovladači. Pokud to uděláte správně, tlačítko uprostřed ovládacího prvku se rozsvítí.

Krok 3

Zadejte kód (viz Reference) na dálkovém ovladači a namiřte jej na televizor. Kód musí být zadán při zapnutém středním tlačítku, protože tak zůstane pouze 20 sekund. Po zadání správného kódu se televizor vypne.

Krok 4

Stisknutím tlačítka „TV“ uložte kód do ovládacího prvku a pokračujte v používání dálkového ovladače Cablevision s televizorem.

Zajímavé Články