Jak napsat dopis ve stylu bloku

Krok 1

Pokud nepoužíváte písmeno, zadejte adresu odesílatele. Přidejte datum pod svou adresu a čtyřikrát stiskněte tlačítko „Enter“.

Krok 2

Napište jméno příjemce (včetně názvu zdvořilosti) a úplnou adresu, na kterou je dopis zaslán. Stiskněte dvakrát klávesu „Enter“.

Krok 3

Přidejte pozdrav Začněte slovy „Vážení (pan, paní nebo slečna a příjmení osoby):“ a stiskněte dvakrát „Enter“.

Krok 4

Napište svou zprávu, ponechte všechny věty zarovnány k levému okraji a oddělte odstavce prázdným řádkem. Po dokončení stiskněte dvakrát klávesu „Enter“.

Krok 5

Uzavřete „S pozdravem“ a ponechejte pro podpis čtyři prázdné řádky. Na pátý řádek napište své jméno a příjmení.

Zajímavé Články