Jak napsat prázdný znak

Krok 1

Stiskněte a podržte klávesu „Alt“ na klávesnici a stiskněte „255“ na numerické klávesnici. Uvolněte "Alt". V dokumentu se objeví znak mezery. Mějte na paměti, že to funguje na všech systémech Windows.

Krok 2

Stiskněte a podržte klávesu „Option“ na klávesnici a stiskněte tlačítko „mezerník“. Uvolněte „Option“. V dokumentu se objeví znak mezery. Funguje to na všech systémech Mac OS.

Krok 3

Napiš syntaxi do dokumentu HTML, kde se má zobrazit prázdný znak. Vložte to tolikrát, kolikrát je třeba. Když je zobrazen kód HTML, symboly se objeví jako nerozdělitelný prostor.

Zajímavé Články