Jak napsat profesionální dopis soudci

Mnoho lidí musí psát soudci profesionální dopis . A i když vždy vytvářejí nervy a pochyby, pro mnohé z nich to mohou být výstupní dveře k jejich problémům.

Buď v případě oběti trestného činu nebo osoby obhajující obžalovaného. Zkrácení soudce je zdrojem, který stojí za to přitáhnout.

Možná vás bude zajímat: Správný způsob, jak napsat pozdrav a potvrzení ve formálních e-mailech

Situace, ve kterých můžeme psát soudci

Ukážeme vám nejčastější případy, kdy lidé píšou a zasílají dopisy soudcům :

 • Požádejte o nějakou výhodu jménem někoho, kdo je u soudu. Příklad: Oprava vazby.
 • Jednotlivci, kteří chtějí předložit více důkazů o případu.
 • Žádosti o nové posouzení nebo odvolání; Obvykle se píšou poté, co soudce vydal rozsudek.
 • Osoba, která se stala obětí trestného činu.
 • Při rozvodu často chodí některé strany k soudci, aby požádal o výživné pro děti nebo o jiné záležitosti.
 • Žádost o rodičovská práva nezletilých.

V každém případě byste měli mít čas na organizaci nápadů a vynaložit maximální úsilí, abyste řádně napsali profesionální dopis soudci .

Dopis dobře napsanému soudci může v případu značně změnit. Nejde jen o psaní dopisu, ale musí být zohledněno několik důležitých bodů, aby byl dopis profesionální a mohl by jej soudce posoudit .

Proto je nanejvýš důležité, aby se při psaní odborného dopisu soudci provádělo se správnou gramatikou a pravopisem.

Pravopis by neměl být zrušen při žádné formální komunikaci, měl by být čistým způsobem, používající interpunkční znaménka.

Nezávisle na vaší situaci si před zasláním dopisu soudci ověřte u svého právníka.

Možná vás bude zajímat čtení: Jak napsat profesionální dopis?

Jak mám oslovit soudce?

Vzhledem k tomu, že soudci jsou velmi zaneprázdnění, musí být dopis, který bude adresován soudci, psán stručně a profesionálním způsobem, jinými slovy stručně, stručně, bez ohledu na respekt .

To má být považováno za vážnou žádost soudce .

Také při oslovování soudce by se mělo postupovat zdvořile a ohleduplně. Počínaje slovy „ Čestný soudce

Je důležité, abyste při psaní dopisu soudci vzali v úvahu, že musíte zvládnout technickou gramatiku.

Pokud bude dopis psán rukou, musí to být s velmi čitelnou kaligrafií, samozřejmě musí být napsán v celém rozsahu se stejnou barvou nebo tónem pera.

Na obálce je nejprve uvedeno, musí obsahovat celé jméno soudce, včetně adresy soudu. Naši přátelé na Cuidatudinero.com nás učí staré umění skládání listu papíru na obálku.

Poté musíte napsat úplnou adresu včetně města a PSČ.

Je velmi důležité, abyste si jistě zkontrolovali adresu, abyste se vyhnuli chybám, a doručení lze provést efektivně.

Mohlo by vás také zajímat: Jak poslat dopis právníkovi?

Jak napsat pro soudce?

Musíme vzít v úvahu, že při psaní obsahu odborného dopisu soudci musí být veškeré psaní zarovnáno k levé straně stránky a po psaní každé části musí být vždy ponecháno prázdné místo nebo řádek.

Zde je několik jednoduchých a profesionálních kroků, jak podat žádost soudci :

Dopis soudci, nadpis

 1. Musíte napsat své osobní údaje:
 • První řádek: celá jména a příjmení.
 • Druhý řádek: adresa (včetně státu a města, PSČ).
 • Třetí řádek: telefonní čísla (můžete také uvést e-mail).

Vložte prázdný řádek

 1. Zadejte datum odeslání dopisu v následujícím formátu:

3. srpna 2020.

Za datum vložte prázdný řádek.

 1. Tato část by měla obsahovat následující informace soudce

Adresujte dopis na:

„Čestné celé jméno, soudce, soud okresu Springfield ve Spojených státech“ pro federálního soudce, poté adresa soudu.

Může to být také:

„Čestné celé jméno, soudce soudu místa“ pro státní nebo místní soudce, po kterém následuje směr soudu.

Jako důležitá skutečnost: adresa musí vždy obsahovat: město, stát a PSČ soudu.

Nezapomeňte vložit prázdný řádek pod.

 1. Pokud se dopis týká osoby, která již má rozsudek nebo byl přidělen případ, mělo by být v této části uvedeno číslo případu přidělené soudem .

Pokud nemáte přiřazené číslo případu, můžete tento krok přeskočit.

Vložte prázdný řádek

 1. Již k tomu musíte napsat tělo dopisu. Počínaje větou „Vážený soudce a jeho příjmení“, abyste oslovili soudce následujícím způsobem: „Vážený soudci Thomasi, “ následovaným čárkou.

Zde by měla být zahrnuta malá úvodní řeč. V případě zdvořilého a formálního pozdravu. Příklad:

"Drahý soudci Thomasi, přijměte srdečný pozdrav."

Úvahy v záhlaví dopisu soudci

Nezapomeňte tuto část natolik rozšířit. Zkuste nepřekročit dva řádky.

Slovo „čestné“ lze také nahradit jedním z jeho synonym.

Čestná synonyma mohou být: slušná, vážená, rozlišitelná; kdokoli je vhodný

Podle čestného slova musíte napsat „soudce“. Příklad „Vážený soudce“ a příjmení soudce.

Možná vás bude zajímat: Jak napsat dopis o nemožnosti účastnit se soudu?

Dopis soudci: tělo a odůvodnění

Vložte prázdný řádek.

 1. Jasně uveďte vaši účast v případě. Například, tato věta může být vyjádřena takto: “Já jsem obžalovaný v případě rozvodu Thompson v. Thompson.”

Uveďte účel, pro který dopis píšete. Například tato věta může znít takto: „Obracím se na vás, abyste požádali o společné svěření mého jediného dítěte.“

Vložte prázdný řádek.

 1. Napište, co musíte soudci říci upřímně, stručně a ohleduplně. Uveďte jakékoli myšlenky, doprovodné názory nebo podpůrný dokument, zmíňte je a zkuste to.

Za poslední odstavec vložte prázdný řádek.

 1. Vyplňte dopis soudci slovem „S pozdravem“ nebo „s úctou“, za kterým následuje prázdný řádek s uvedením vašeho podpisu (měl by jít vždy rukou).

Zadejte své celé jméno a číslo dokladu totožnosti.

Udržujte dopis velmi krátký a výstižný, pamatujte, že je to člověk, který je velmi zaneprázdněn.

Neměli byste překračovat, pokud je to možné, psát dopis soudci na jedné straně.

 1. Vytiskněte dopis a podpis.

Několik rad při oslovování soudce

Je velmi důležité, abyste si vytiskli několik kopií odborného dopisu, který jste napsali soudci . Z následujících důvodů:

 • Chcete-li mít kopii dopisu pro vás. K tomu, aby bylo možné jej získat jako podpůrný nebo důkazní prostředek, požaduje razítko a podpis obdržený v kanceláři soudu, kde je obdržíte.
 • Pokud jste obžalovaný a píšete profesionální dopis soudci, který se zabývá vaším případem, nezapomeňte předat kopii dopisu vašemu právníkovi.
 • Pokud píšete jménem někoho, musíte se obrátit na právníka osoby, pro kterou píšete dopis.
 • Pokud jste v probačním řízení, poskytněte probačnímu úředníkovi kopii dopisu.

Před tiskem nezapomeňte přečíst několikrát, abyste zjistili chyby.

Pokud je dopis napsán v počítači, zkontrolujte pravopis pomocí funkce kontroly pravopisu.

Požádejte někoho, komu důvěřujete, aby zkontroloval váš dopis a hledal chyby, které můžete ignorovat, a může navrhnout zlepšení.

Přečtěte si, kolikrát je to nutné dopis před odesláním. Vytiskněte dopis na kvalitní papír.

Možná vás bude zajímat: Jak napsat dopis ve stylu bloku?

Vzorový dopis pro rodinný soud

Portál legalbeagle.com vysvětluje, že rodinný soud je soud, který se věnuje vnitřním záležitostem.

Jedná se zejména o rozvody, které zahrnují opatrovníky a dohlížejí na návštěvy nezletilých, případně také na zneužívání nezletilých a mladistvé delikvence.

Napsání doporučujícího dopisu pro soudce může způsobit určité zastrašování a zmatek nad odpovědností, kterou tento typ písemné komunikace předpokládá.

Ale nebojte se! Podle řady vzorů nebo modelů můžete poslat vhodný dopis rodinnému soudu .

Nabízíme vám vzorový dopis pro rodinný soud:

Přítel, který se snaží o svěření svých dětí v obtížném rozvodu, vás požádá, abyste podali dopis rodinnému soudu. V tomto případě je důležité, abyste byli upřímní a struční. Vaše poznámky by měly obsahovat body, jako například:

 • Odhadovaný čas od doby, kdy znáte jednotlivce.
 • Co víte o jejich školení, profesi a povolání.
 • Důvody, proč víte, že je dobrý otec nebo matka.
 • Zkušenosti, že jste žili s jednotlivcem a jeho dětmi.
 • A jakákoli data, která považujete za důležitá, přidat.

Zajímavé Články