Jak napsat šipku v aplikaci Word bez mapy znaků

Krok 1

Umístěte kurzor na místo dokumentu, kam má být vložena šipka.

Krok 2

Ujistěte se, že je v počítači aktivována funkce „Num Lock“.

Krok 3

Stiskněte a podržte klávesu „Alt“. Pokud používáte numerickou klávesnici na notebooku, stiskněte a podržte klávesu „Fn“ a poté klávesu „Alt“. Numerická klávesnice je obvykle klávesnice, která se nachází na pravé straně klávesnice, pomocí písmen a čísel s malými čísly.

Krok 4

Zadejte čísla na numerické klávesnici přidružené ke šipce, která má být zadána. Například pro šipku doprava stiskněte klávesu „Alt“ a 26. Nepoužívejte čísla v horním řádku klávesnice; musí být použita čísla numerické klávesnice.

Krok 5

Uvolněte klávesu Alt. Pokud používáte numerickou klávesnici na notebooku, uvolněte klávesy „Fn“ a „Alt“.

Zajímavé Články