Jak naskenovat dokument a vytvořit soubor PDF

Vyhledejte první stránku dokumentu na plochém skeneru a zavřete víko.

V aplikaci Adobe Acrobat vyberte v nabídce Soubor možnost „Vytvořit PDF“, poté „Ze skeneru“ a „Možnosti skenování“.

V dialogovém okně Skenování vyberte vlastní nastavení. To se bude lišit v závislosti na povaze dokumentu, který chcete skenovat (například barevné nebo černobílé, obrázky nebo text).

Klikněte na "Skenovat".

Po dokončení procesu skenování se aplikace Acrobat zeptá, zda chcete naskenovat další stránky v tomto souboru. Pokud ano, najděte další stránku na plochém skeneru a klikněte na „Prohledat další stránky“. Jinak klikněte na „Skenování dokončeno“.

Pokud potřebujete naskenovat vícestránkový dokument, opakujte výše uvedené kroky.

Zajímavé Články