Jak nastavit heslo pro připojení Wi-Fi

Krok 1

Otevřete webový prohlížeč v počítači připojeném k routeru Wi-Fi. Do navigačního textového pole zadejte IP adresu. Většina routerů používá jako výchozí router IP "192.168.1.1". Na přihlašovací obrazovce zadejte uživatelské jméno a heslo správce a stiskněte klávesu „Enter“.

Krok 2

V aplikaci konzoly směrovače klikněte na kartu „Nastavení bezdrátového připojení“. Některé směrovače zobrazují jako text karty „Wireless“. Na obrazovce se zobrazí všechna nastavení bezdrátového připojení.

Krok 3

Klepnutím na možnost povolíte bezdrátové šifrování. Pokud povolíte šifrování, zobrazí se textové pole s požadavkem na bezdrátové heslo. Zadejte do něj heslo.

Krok 4

Klikněte na "WPA-2" v rozbalovací nabídce s názvem "Typ šifrování". Klepnutím na „Uložit“ uložíte nastavení routeru. Směrovač provede jednoduchý reset a pro přístup ke službě Wi-Fi bude nyní nutné heslo.

Zajímavé Články