Jak nastavit jednotky v aplikaci SketchUp

Krok 1

Otevřete projekt Google SketchUp, na kterém pracujete.

Krok 2

Klikněte na nabídku „Okno“ v horní části okna a kliknutím na „Informace o modelu“ otevřete okno Informace o modelu.

Krok 3

V seznamu na levé straně okna Informace o modelu vyberte „Jednotky“.

Krok 4

Z rozbalovací nabídky „Formát“ vyberte formát a typ jednotky. Možnosti jsou architektonické (palce), desetinné (palce, stopy, milimetry, centimetry nebo metry), inženýrství (stopy) nebo zlomky (palce).

Krok 5

Vyberte přesnou jednotku z rozbalovací nabídky „Přesnost“.

Krok 6

Zaškrtnutím políček vedle „Enable Snapping“, „Display units format“ a „Force display of 0“ tyto funkce deaktivujete, zrušte zaškrtnutí políček Chcete-li tyto funkce zakázat. V závislosti na formátu jednotek nemusí být některé možnosti k dispozici.

Krok 7

Nastavuje přesnost úhlových jednotek pod hlavičkou „Úhlové jednotky“. Aktivujte nastavení úhlu zaškrtnutím políčka vedle „Povolit uchopení úhlu“ nebo zrušte zaškrtnutí políčka pro deaktivaci této funkce.

Krok 8

Zavřete okno Informace o modelu. Změny jsou implementovány automaticky.

Zajímavé Články