Jak odebrat produktový klíč Windows XP SP3 z instalačního CD

Krok 1

Vložte instalační CD systému Windows XP do diskové jednotky počítače.

Krok 2

Na instalačním CD vyhledejte složku „i386“.

Krok 3

Poklepejte na soubor s názvem „UNATTEND.txt“. Přejděte dolů na konec souboru. Vyhledejte kód Product Key za parametrem „ProductID“.

Krok 4

Zkopírujte a vložte kód Product Key na bezpečné místo v počítači pro případ, že jej budete muset znovu najít.

Zajímavé Články