Jak odemknout heslo mobilního telefonu

Krok 1

Na obrazovce pro zadání kódu PIN zadejte poslední čtyři číslice svého telefonního čísla.

Krok 2

Zadejte 9999 a pokud to nefunguje, zkuste 1111; Pokud to také nefunguje, zkuste jiná čtyřmístná čísla, která jste mohli zadat.

Krok 3

Vypněte mobilní telefon, sejměte zadní kryt a vyjměte baterii. Zapište si číslo IMEI, které je pod baterií. Znovu vložte baterii a zapněte ji. Na obrazovce pro zadání PIN zadejte poslední čtyři číslice čísla IMEI.

Krok 4

Kontaktujte svého poskytovatele služeb a požádejte o odblokování PIN, pokud žádný z dosud provedených pokusů nepomohl. Budete muset prokázat, že jste zákazník s uvedením vašeho telefonního čísla, adresy a čísla sociálního zabezpečení.

Krok 5

Vypněte telefon. Stiskněte tlačítka „3“, „*“ a „Volat“ a zapněte je. Držte všechna tři tlačítka stisknutá, dokud se na obrazovce neobjeví slovo „Formátování ...“. To by mělo resetovat blokovací kód.

Krok 6

Prohledejte internet a najděte kroky, které byste měli následovat, a připravte si své číslo IMEI. Tyto webové stránky požádají o váš model telefonu a číslo IMEI a poté vám za odemkovací kód účtují paušální sazbu.

Zajímavé Články