Jak odstranit velké mezery mezi odstavci textu formátovaného v aplikaci Microsoft Word

Krok 1

Otevřete soubor aplikace Microsoft Word, ve kterém chcete odstranit velké místo. Stisknutím kláves „Ctrl“, „Shift“ a „8“ na klávesnici zobrazíte značky formátování. Pokud se v meziprostoru mezi odstavci objeví značka odstavce (která vypadá jako „P“ dozadu), klikněte na ni. Poté na klávesnici stiskněte tlačítko „Odstranit“.

Krok 2

Po odstranění všech odstavců znovu stiskněte klávesy Ctrl, Shift a 8 a skryjte značky formátování.

Krok 3

Klikněte na začátek otravného odstavce, pokud jsou stále velké mezery, které je oddělují, přetáhněte kurzor na konec a poté uvolněte.

Krok 4

Klikněte na kartu Rozvržení stránky.

Krok 5

Klikněte na šipku dolů napravo od pole „Předchozí“ ve skupině odstavců. Pokračujte kliknutím na šipku, dokud pole nezobrazí malé číslo, pokud chcete v odstavcích menší mezeru, nebo dokud nezačne mezery, řekne „0 bodů“.

Krok 6

Klepněte na šipku dolů na okraji pole „Zpět“ ve skupině odstavců, dokud se nezobrazí číslo nebo nula.

Zajímavé Články