Jak opravit počítač při psaní čísel místo písmen

Krok 1

Stiskněte a podržte klávesu „Fn“ na klávesnici. Tato klávesa se často nachází v levé dolní části klávesnice.

Krok 2

Stiskněte klávesu „Num Lock“. Toto se často nachází v horní řadě numerické klávesnice na klávesnici.

Krok 3

Uvolněte klávesy „Fn“ a „Num Lock“.

Zajímavé Články