Jak opravit Windows Script Host

Krok 1

Klikněte na nabídku „Start“ a vyberte možnost „Spustit“. Do okna „Spustit“ zadejte „CMD“ a stiskněte „OK“.

Krok 2

Zadejte text „regsrv3“, za ním mezeru a řádek „% systemroot%“. Ihned za druhým symbolem% zadejte "\ system32 \". Celý tento text je hlavní předponou, kterou budete muset použít pro každou položku.

Krok 3

Zadejte „vbscript.dll“ za první hlavní předponu a stisknutím klávesy „Enter“ zadejte první příkaz.

Krok 4

Chcete-li vytvořit druhý příkaz, zadejte další předponu textového řádku a poté řetězec „jscript.dll“. Vytvořte třetí příkaz s hlavní předponou následovaný výrazem „dispex.dll“ a stiskněte klávesu „Enter“.

Krok 5

Zadejte čtvrtý příkazový řádek pomocí hlavní předpony plus "scrobj.dll" a stiskněte klávesu "Enter". Pátý příkaz používá hlavní předponu s řádkem "scrrun.dll".

Krok 6

Přidejte šestý příkazový řádek s předponou a hlavní příponou "wshext.dll" a stiskněte klávesu "Enter". Zadejte poslední řádek s předponou následovanou výrazem „wshom.ocx“ a stiskněte klávesu „Enter“.

Krok 7

Restartujte počítač, aby se doplňky skriptu mohly projevit.

Zajímavé Články