Jak otevřít 30GB iPod opravit

Krok 1

Vypněte iPod a přepněte přepínač do polohy „Hold“.

Krok 2

Předejte miniaturu podél spoje iPod. Vložte malý klín do kloubu a jemně se pohybujte nahoru a dolů, dokud se přední a zadní strana iPodu neoddělí.

Krok 3

Položte iPod na stůl lícem nahoru.

Krok 4

Zvedněte přední část iPodu. Uvidíte, že přední strana iPodu a zadní část jsou stále propojeny pomocí dvou pásek. Jeden jde na baterii a druhý na druhý hardware. Postupujte podle pásky baterie, která zakrývá velký čtvercový pevný disk, a pomocí malého šroubováku s plochou hlavou zvedněte jazýček, který ji drží na svém místě. Nyní můžete otočit pevný disk a získat přístup k dalším částem.

Krok 5

Na panelu hardwaru pevného disku najděte kartu zajišťující druhou pásku. Pomocí plochého šroubováku jemně nadzvedněte jazýček a uvolněte pásku. Oddělte obě části.

Krok 6

Pokračujte v opravě zařízení iPod.

Zajímavé Články