Jak podtrhnout text v HTML

Podtržení textu pomocí CSS

Krok 1

Vyhledejte nebo zadejte text, který chcete podtrhnout.

Krok 2

Umístěte text do prvku SPAN přidáním úvodní značky před textovou značku a za závěrečnou značku po.

Krok 3

Podtržení textu v rámci ROZSAHU určete přidáním atributu styl následujícím způsobem: style = "text-decoration; underline;"

Krok 4

Přidejte atribut CLASS pro ROZSAH a dejte mu název třídy CSS, která definuje podtržení textu. Toto je alternativa k použití atributu STYLE, jak je popsáno v předchozí fázi. Formát deklarace třídy CSS je následující: .my-underlined-class {text-decoration: underline; }

Podtržení textu pomocí HTML

Krok 1

Najděte text, který chcete podtrhnout.

Krok 2

Uzavřete text uvnitř prvku U umístěním otevírací a zavírací značky před a za textem.

Zajímavé Články