Jak pořídit snímek obrazovky na notebooku Compaq se systémem Windows Vista

Krok 1

Otevřete složku, program nebo cokoli jiného, ​​co chcete pořídit snímek obrazovky, aby byl viditelný na obrazovce.

Krok 2

Podržte klávesu „Fn“ a stiskněte „Vložit“ pro zachycení obrazu celé obrazovky. Pokud chcete zachytit obrázek určitého okna bez zachycení zbytku obrazovky, stiskněte uvnitř okna, podržte klávesy „Alt“ a „Fn“ a stiskněte „Prt Sc“.

Krok 3

Na hlavním panelu systému Windows Vista stiskněte ikonu „Start“. Na obrazovce se otevře nabídka „Start“.

Krok 4

Vyberte „Všechny programy“, „Příslušenství“ a „Malování“. Na obrazovce se otevře okno Malování.

Krok 5

Současným stisknutím kláves „Ctrl“ a „V“ vložíte snímek obrazovky do programu Malování. Od této chvíle ji můžete uložit jako obrázek nebo ji před uložením manipulovat pomocí programu Malování.

Zajímavé Články