Jak porovnat dva soubory PDF kvůli rozdílům

Krok 1

Klepnutím na ikonu „Adobe Acrobat“ na ploše nebo na hlavním panelu Startup spustíte program.

Krok 2

Klikněte na nabídku „Dokument“ a vyberte možnost „Porovnat dokumenty“.

Krok 3

Klikněte na tlačítko "Vybrat" v poli "Porovnat (starý dokument)". Prohledejte počítač a poklepejte na soubor PDF.

Krok 4

Klikněte na tlačítko "Vybrat" v poli "a (nový dokument)". Prohledejte počítač a poklepejte na soubor PDF, který je z jiné (novější) verze, než je soubor otevřený v kroku 3.

Krok 5

Jako typ porovnání zvolte „textové rozdíly“ a kliknutím na „Přijmout“ vygenerujte srovnávací zprávu. Zpráva se otevře automaticky v okně Adobe Acrobat.

Krok 6

Přejděte dolů po sestavě. První stránka obsahuje shrnutí, například: „25 přidaných slov, 31 odstraněných slov, 1752 shodujících se slov.“ Ostatní stránky představují porovnání obou dokumentů vedle sebe, přidaná slova jsou podtržena modrou barvou, zatímco odstraněná slova jsou přeškrtnuta červeně.

Zajímavé Články