Jak použít odrážku nebo odrážku v aplikaci Microsoft Word

Krok 1

Spusťte aplikaci Microsoft Word a otevřete soubor kopie, který chcete upravit. Přejděte na první část a proveďte změny.

Krok 2

Umístěte kurzor vlevo od prvního znaku v části, kterou chcete přidat odsazení. Stiskněte klávesu Tab pouze jednou. První řádek se přesune přes tabulku nebo pomlčku, která je ve výchozím nastavení 1, 3 palce. Pokračujte v tisku a použijte další odsazení.

Krok 3

Umístěte kurzor vlevo od jiné sekce. Klikněte pravým tlačítkem a v kontextové nabídce, která se objeví, vyberte „Odstavec“.

Krok 4

Zobrazte nabídku v sekci Speciální a vyberte „Francouzská sangria“. Word automaticky upraví francouzské odsazení na půl palce. Chcete-li jej změnit, klikněte na pole „in“ nahoru nebo dolů.

Krok 5

Klikněte na „Přijmout“ a nastaví se francouzská odrážka.

Krok 6

Umístěte kurzor kdekoli v bloku textu a použijte odsazení. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte "Odstavec". Poté nad pole „vlevo“ nebo „vpravo“ v závislosti na vašich preferencích v části „odrážka“ přidejte odrážku k celé kopii.

Zajímavé Články