Jak používat Excel k počítání dní

Krok 1

Otevřete Excel a vytvořte novou tabulku nebo načtěte existující.

Krok 2

Vytvořte tři sloupce: jeden pro počáteční datum, druhý pro konečné datum a druhý pro celkový účet. Například vaše počáteční datum může být ve sloupci A, konečné datum v B a celkové ve sloupci C.

Krok 3

Do prvního sloupce zadejte počáteční data a do druhého zadejte konečná data.

Krok 4

Klikněte na první prázdnou buňku třetího sloupce a zadejte následující vzorec:

= SIFECHA (A2; B2; "d")

Buňka A2 by byla tam, kde je vaše počáteční datum, a buňka B2 by byla tam, kde je vaše konečné datum. Pokud sloupce počátečních a konečných dat nejsou A a B, nahraďte je těmito buňkami.

Krok 5

Zkopírujte výsledek do ostatních buněk ve třetím sloupci. Umístěte ukazatel myši nad buňku s celkovým počtem dní, dokud neuvidíte černý kříž v pravém dolním rohu. Klepněte na buňku a přetáhněte ji dolů, dokud nevyplníte všechny řádky ve sloupci.

Zajímavé Články