Jak používat Excel pro výpočet variačního koeficientu

Krok 1

Data, která mají být analyzována, zadejte do sloupce tabulky Excel.

Krok 2

Pomocí funkce AVERAGE Excel () můžete vypočítat průměr dat. Do prázdné buňky tabulky zadejte "= AVERAGE ("), bez uvozovek a vyberte všechny buňky, které obsahují data. Stisknutím tlačítka "Enter" zobrazíte průměrná data.

Krok 3

Pomocí funkce DESVEST () můžete vypočítat směrodatnou odchylku dat. Ve druhém prázdném typu buňky "= DESVEST (", bez uvozovek a vyberte informace. Stisknutím tlačítka "Enter" zobrazíte standardní odchylku dat.

Krok 4

Vydělte směrodatnou odchylku středem: do třetí prázdné buňky zadejte „=“, bez uvozovek a klikněte na buňku, která obsahuje směrodatnou odchylku. Zadejte "/", bez uvozovek a klikněte na buňku, která obsahuje průměr. Stisknutím klávesy „Enter“ zobrazíte variační koeficient.

Zajímavé Články