Jak používat formát APA v Powerpoint

Použijte schůzky APA v prezentacích PowerPoint

Napište nebo zkopírujte vybranou citaci z dané knihy na odpovídající stránku PowerPoint, jak je uvedeno na obrázku číslo 1. Formát citací převzatých z tištěného materiálu je následující: autor, rok, číslo stránky. Obrázek 1 také ukazuje formát knih na referenční stránce.

Napište nebo zkopírujte parafrázovaný segment příslušného časopisu na odpovídající stránku PowerPoint, jak je znázorněno na obrázku číslo 2. Formát citací převzatých z tištěného materiálu, když je autor parafrázován, je následující: autor a rok. Obrázek 2 také ukazuje formát časopisů na referenční stránce.

Zapište nebo zkopírujte zvolené jmenování daných novin na odpovídající stránku aplikace PowerPoint, jak je znázorněno na obrázku číslo 3. Formát citací převzatých z tištěného materiálu, v němž je jméno autora použito v parafrázované části, spočívá v registraci rok, kdy bylo jmenování provedeno.

Napište nebo zkopírujte zvolené jmenování dotyčného elektronického zařízení na příslušnou stránku aplikace PowerPoint, jak je znázorněno na obrázku číslo 4. Formát pro schůzky převzaté z elektronických zařízení používá čísla stránek, pokud jsou dostupná. Pokud tomu tak není, použije se jako součást schůzky číslo odstavce nejbližšího záhlaví. Obrázek 4 také ukazuje formát elektronických zařízení na referenční stránce.

Vytvořte referenční stránku na základě citací použitých v prezentaci PowerPoint. Referenční stránky jsou uspořádány abecedně a sledují formát založený na typu dokumentu, na který se odkazuje, jak je znázorněno na předchozích obrázcích.

Zajímavé Články