Jak používat klávesy k převrácení obrazovky

Kombinace kláves

Krok 1

Současným stisknutím a přidržením kláves „Ctrl“ a „Alt“ a klávesy se šipkou dolů na klávesnici otočte obrazovku vzhůru nohama.

Krok 2

Stisknutím a přidržením kláves „Ctrl“ a „Alt“ a levé šipky otočte obrazovku o 90 stupňů doleva.

Krok 3

Stisknutím a přidržením kláves „Ctrl“ a „Alt“ a klávesou se šipkou doprava otočíte obrazovku o 90 stupňů doprava.

Krok 4

Stisknutím a přidržením kláves „Ctrl“ a „Alt“ a klávesou se šipkou nahoru otočte obrazovku do výchozí polohy.

otočit

Krok 1

Přejděte na web EnTechTaiwan a stáhněte si program iRotate.

Krok 2

Po instalaci klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu iRotate na hlavním panelu.

Krok 3

Otáčením obrazovky se podívejte na klíčové příkazy. Normální orientace je „Ctrl“, „Alt“ a šipka nahoru. „Ctrl“, „Alt“ a šipka doleva otočí obrazovku doleva. "Ctrl", "Alt" a šipka vpravo otáčí obrazovku doprava. "Ctrl", "Alt" a šipka dolů otáčí hlavní obrazovku.

Zajímavé Články