Jak používat Macromedia Flash Professional 8

Krok 1

Vytvořte soubor Flash výběrem "Nový" z nabídky Soubor. Pomocí textového nástroje na panelu Nástroje zadejte text, například „Je snadné být zelený.“ Stisknutím klávesy „F8“ vytvoříte video s textem. Toto je objekt Flash, který umožní manipulaci s textem.

Krok 2

Klikněte na pole 50 na časové ose a vytvořte klíč pomocí klávesy „F6“. Rámeček klíče umožňuje změnu v animačním toku, jako je zastavení nebo změna směru. Klikněte na textový videoklip a změňte nastavení „Barva“ na panelu Vlastnosti na „Alfa“. Nastavte hodnotu alfa na 0%.

Krok 3

Klikněte na snímek a nastavte tlačítko „Interpolace“ na „Pohyb“. Nařizuje Flash, aby zmizel text vytvořením nezbytných alfa přírůstků, aby byl text 100% v prvním snímku a 0% v 50.

Krok 4

Stiskněte "Ctrl" a "Enter" pro vytvoření souboru SWF a zobrazení animace. Text zmizí. SWF můžete také spustit z Flash kliknutím na jeho uložené místo.

Zajímavé Články