Jak používat nabíječku baterií Energizer

Krok 1

Otevřete balíček, nabíječka tam bude. V závislosti na modelu, který jste zakoupili, budou k dispozici dvě nebo čtyři sloty pro uložení baterií. Standardní velikost baterií je AA, ale pokud chcete, můžete najít nižší úroveň, ve které můžete umístit baterie AAA.

Krok 2

Otevřete obal, odkud baterie pocházejí. Opatrně ji poškrábejte, aby nedošlo k poškození při řezání. Udržujte všechny baterie společně, abyste se ujistili, že je neztratíte nebo že vypadnou, protože by je mohly poškodit.

Krok 3

Vložte baterie do nabíječky na horní a dolní část každého otvoru označeného kovovými hrboly. Baterie jsou na pravé straně nabíječky, část s hroty na baterii směřuje ke stropu a plochá část směřuje k zemi.

Krok 4

Připojte nabíječku do zásuvky. Počkejte, až se na horní straně nabíječky objeví zelené světlo, což znamená, že se baterie nabíjejí. Baterie se plně nabijí za více než dvě hodiny.

Krok 5

Po dokončení nabíjecího cyklu vyjměte nabíječku ze zásuvky. Když jsou baterie nabity, zelená kontrolka zhasne, což znamená, že cyklus je dokončen.

Krok 6

Vyjměte baterie z nabíječky a použijte je. Pokud je nebudete všechny používat, uschovejte je na bezpečném místě.

Zajímavé Články