Jak používat počítačovou kalkulačku

Krok 1

Otevřete kalkulačku. V počítači se obvykle nachází pod položkou „Příslušenství“ v nabídce „Start“. Na počítačích Mac je to v nabídce „Apple“.

Krok 2

Určete výpočet, který chcete provést. Pokud je to složité, můžete napsat vzorec, abyste jej mohli použít jako referenci.

Krok 3

Pomocí numerické klávesnice nebo myši zadejte svůj vzorec. Pro přidání použijte znaménko „+“. Pro rozdělení použijte znaménko "/". Chcete-li znásobit, použijte znak „*“. K odečtení použijte znaménko „-“.

Krok 4

Klikněte na znaménko "=" nebo stiskněte klávesu "Enter". Odpověď se objeví na displeji okna.

Krok 5

Klikněte na "C" nebo "CE" pro vymazání výpočtu, pak proveďte další výpočty, pokud si přejete.

Krok 6

Pro přístup k vědecké kalkulačce přejděte do nabídky "Zobrazit" a klikněte na "Vědecké".

Krok 7

Další pomoc s vědeckými funkcemi naleznete v části „Nápověda“.

Zajímavé Články