Jak používat setBounds s JButtonem

Krok 1

Chcete-li získat přístup k metodě setBounds, importujte balíček Java swing. Například pro import balíčku na začátku programu použijte kód:

import javax.swing. *;

Krok 2

Chcete-li vyloučit použití výchozího návrhového správce Java, nastavte distribuční řadič na null. Po vytvoření kontejneru pro komponentu JButton zavolejte metodu setLayout pro tento kontejner. Pokud je například název kontejneru „podokno“, kód se stane:

pane.setLayout (null);

Krok 3

Vytvořte JButton. Například pro vytvoření JButtonu nazvaného "Button1" a tagu "button" se kód stane:

JButton button1 = new JButton ("Button");

Přidejte JButton do kontejneru pomocí metody "add". Ukázkový kód přidáním tlačítka na panelu příkladů se stane:

pane.add (button1);

Krok 4

Volejte metodu setBounds v JButtonu, který obsahuje čtyři parametry: polohu nejvzdálenějšího pixelu, polohu horního pixelu, šířku JButtonu v pixelech a výšku JButtonu v pixelech. Například pro nastavení limitů JButtonu, které chcete mít 250 pixelů zleva od obrázku, použije výška kód 300 pixelů nad spodním okrajem, 300 pixelů široký a 150 pixelů vysoký:

button1.setBounds (250, 300, 300, 150);

Zajímavé Články