Jak používat vícenásobnou regresi v Excelu

Excel pro vícenásobnou regresi

Krok 1

Do tabulky Excel zadejte data, která použijete k provedení regresní analýzy. Data můžete zadat ručně nebo importovat datový soubor z jiného zdroje, například souboru ASCII nebo jiné tabulky, v Excelu.

Krok 2

Odemkněte nástroj „Analýza dat“ v doplňkových nabídkách a nainstalujte jej. Otevřete Excel, klikněte na „Nástroje“ a z rozbalovací nabídky vyberte „Doplňky“. Objeví se menší okno s řadou možností. Zaškrtněte políčko vedle „Analytický balíček nástrojů“ a klikněte na „OK“. Možnost „Analýza dat“ se objeví v nabídce „Nástroje“ a je připravena k použití. Pokud používáte Excel 2007, získáte přístup k zásuvnému modulu „Analýza dat“ kliknutím na tlačítko Microsoft Office v levém horním rohu otevřeného sešitu aplikace Excel. Klikněte na tlačítko a poté stiskněte „Možnosti aplikace Excel“. Objeví se nové okno, které ukazuje sadu voleb vlevo. Vyberte „Doplňky“, vyberte „Analytická sada nástrojů“ a klikněte na „OK“.

Krok 3

V Excelu klikněte na nabídku „Nástroje“ a vyberte „Analýza dat“ (v Excelu 2007 klikněte na záložku „Data“ a poté na tlačítko „Analýza dat“. Objeví se okno s nabídkou nástrojů analýzy, přejděte na „Regrese“ a klikněte na „Přijmout“.

Krok 4

Kliknutím na příslušné buňky a sloupce v datovém listu aplikace Excel zadejte hodnoty závislé proměnné (Y) a nezávislé proměnné (X). Po výběru rozsahů dat, která budou zadána pro analýzu, klikněte na „Přijmout“. Excel provede proceduru a zobrazí výsledky v novém sešitu.

Krok 5

Prohlédněte si shrnutí výstupu, počínaje statistikou regrese v horní části výstupu. Napište hodnotu R-čtverce, která vám řekne, jaké procento variability v závislé proměnné (například průměrný plat) vysvětluje váš regresní model. Poté si zapište hodnoty koeficientů a odpovídajících T-statistik a příslušných úrovní. T-statistika 2 nebo více označuje statistickou relevanci, což znamená, že vztah mezi nezávislou a závislou proměnnou rozhodně není způsoben náhodnou pravděpodobností.

Zajímavé Články